Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2023-2025 Yılları İçin Öngörülen Yatırım Programı Hk. Bilgi Notu

"Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2023-2025 Yılı İçin Öngörülen Yatırım Programının Uygulanmasına Yönelik Önlemler Hakkında" (PQ-453, 28/12/2022) Cumhurbaşkanı Kararı kabul edilmiştir. Karar ile Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıklar, kurumlar, ekonomik birlikler, Karakalpakistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bölgeler ve Taşkent şehir hakimlikleri ile birlikte geliştirilmiş Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2023-2025 yılları için öngörülen yatırım programı yayımlanmıştır. Kararın ilk 7 ekinde halihazırda devam eden ya da ihale süreci tamamlanmış projelere ilişkin bilgiler, 8, 9 ve 10. eklerinde ise 2023 yılında ön değerlendirmeye alınacak, karar verilecek veya ihalesi yapılacak projelere ilişkin detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Kararın özellikle 8, 9 ve 10. eklerinde yer alan projelerin özel sektörümüz ile paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Karara ilişkin detaylı bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Kararın linki: https://lex.uz/docs/-6329448#-6330452