Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Elektronik Cihaz İthalatında Basitleştirilmiş Prosedür Hk.

Rusya'ya elektronik cihazların basitleştirilmiş prosedür ile ithalatını 2023 yılının sonuna kadar 1 (bir) yıl süre ile uzatan Karar, 29/12/2022 tarihinde imzalanarak 01/01/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar, dış yaptırım baskısı zemininde iç pazarda bu tür ürünlerin arz açığını önlemeyi amaçlamaktadır. Basitleştirilmiş ithalat prosedürü kapsamına giren elektronik ürünler, kriptografik nitelikleri veya bir şekilde şifrelemeyi destekleyen tüm elektronik cihazlar (özellikle akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarlar, mikro devreler, telsizler) olup, basitleştirilmiş prosedür kapsamında bu cihazların ithalat işlemlerinde gerekli izinler, “Elektronik Geliştiricileri ve Üreticileri Birliği” ve “Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi İşletmeleri Birliği” dahil olmak üzere sektörel dernekler tarafından verilebilmektedir.

Ayrıca, basitleştirilmiş prosedüre göre, bu tür cihazlar ve ekipmanların, Rusya'da endüstriyel ekipman üretimi için bileşenleri ihtiva etmesi halinde, ülkeye ithal edilen ekipman hakkında gümrük idaresine bildirimde bulunma gerekliliğinde muafiyet sağlanmıştır.

Söz konusu basitleştirilmiş prosedürden yararlanabilmenin temel koşulu, adı geçen cihaz ve ekipmanların üreticilerinin, “Ekonomik Kalkınmanın Sürdürülebilirliğini Artırma Hükümet Komisyonu” tarafından onaylanan ana işletmeler listesine dahil edilmesidir.