Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator'da Vergi Düzenlemeleri Gerçekleştirildi

Devlet Başkanı Lasso tarafından 10 Ocak 2023 tarihinde alınan 643 sayılı Karar doğrultusunda, 2022 yılında %5’ten %4’e düşürülmüş olan Yurtdışı Döviz Çıkış Vergisi (Impuesto a la Salida de Divisas-ISD) 1 Şubat-1 Temmuz 2023 arasında %3,75; 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında %3,50; 31 Aralık 2023 itibarıyla ise %2 olarak uygulanacaktır. Yurtışı Döviz Çıkış Vergisi, finansal kuruluşlar tarafından, yurtdışına para transferi gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişilere uygulanmaktadır. Bahsekonu Karar ile, Ekvator’a gelen doğrudan yabancı yatırımların artırılması hedeflenmektedir. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan Karara Cumhurbaşkanlığının aşağıdaki internet adresinden erişim sağlanmaktadır.

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

Devlet Başkanı Lasso tarafından 10 Ocak 2023 tarihinde alınan 644 sayılı Karar doğrultusunda, Turizm Kanunu kapsamında yer alan turizm faaliyetlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi (Impuesto al Valor Agregado-IVA) oranı, Ekvator’da resmi tatil olan 18-21 Şubat 2023 tarihlerinde, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde ve 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde %12’den %8’e düşürülecektir. Resmi Gazete’de yayımlanmadan yürürlüğe girecek olan Karara Cumhurbaşkanlığının aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

Devlet Başkanı Lasso tarafından 10 Ocak 2023 tarihinde alınan 645 sayılı Karar doğrultusunda bazı ürünlerden alınan özel tüketim vergisi azaltılmıştır. Sözkonusu Karar ile, tek sigaradan alınan özel tüketim vergisi 0,17 ABD Doları’ndan 0,16 Dolara; sanayi birasında alkolün litresinden alınan 13,56 Dolar 13,08 Dolara; el yapımı birada alkolün litresinden alınan 1,55 Dolar 1,50 Dolara; alkollü içeceklerde alkolün litresinden alınan 10,36 Dolar 10,00 Dolara; plastik poşet başına alınan 0,10 Dolar 0,08 Dolara; 25 gramdan fazla şeker bulunan alkolsüz içeceklerde 100 gram şeker başına alınan 0,19 Dolar 0,18 Dolara; tütün ürünlerinden alınan %150’lik özel tüketim vergisi %50’ye; ateşli silahlardan alınan %300’lük vergi %30’a; yolcu ve kargo taşımacılığı dışında kullanılan uçak ve helikopterlerden alınan %15’lik vergi %10’a düşürülmüştür. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan Karara Cumhurbaşkanlığının aşağıdaki internet adresinden erişim sağlanmaktadır.

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf