Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çek Ekonomisi 2022 Yılında Büyüdü

Çek İstatistik Ofisi, 2022 yılı GSYİH ön verilerini açıklamıştır.

Açıklamaya göre, fiyat etkileri ve mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2022'de 2021'e göre %2,5 artmıştır. Bu verilere göre, yılın üçüncü çeyreğine göre %0,3 küçülen Çek ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 büyüme kaydetmiştir.

Gayri safi sermaye oluşumu ve dış talep harcamaları büyümeyi desteklerken, nihai hanehalkı tüketimi harcamalarının aşağı yönlü etkisi olmuştur. Katma değerdeki büyümeyi ağırlıklı olarak imalat sanayi ile ticaret, ulaştırma ve konaklama sektörleri desteklemiştir.