Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Pakistan Merkez Bankası (Sbp) Yurt Dışı İthalat Ödemelerinde Yeni Bir Dönem Ve Yöntem Başlattı

Uzun süredir ciddi bir döviz darboğazında bulunan ülke net döviz rezervlerinin minumum seviyelere (3.7 B USD) düsmesinin ardından Pakistanlı ithalatçıların satıcılarla (ihracatçılarla) anlaşarak vadeli ödeme veya yurt dışından (Pakistan dışı ülke bankalarında) fon/kaynak bularak ödemelerin yapılabilmesinin mümkün olacağı konusunda 23.01.2023 tarihinde bir genelge yayımladı.

Öte yandan, Müşavirliğimizce, genelgenin 4.maddesindeki bankaların müşterilerine karşı uyarı ve bilgilendirmesinin  31 Mart 2023 tarihine kadar olan geçici dönemdeki işlemler için mi yoksa geçici düzenlemeden bağımsız genel bir ihtar mı olduğu konusu izaha ve yoruma muhtaç olduğu değerlendirildiğinden özellikle ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu maddeyle ilgili de ayrıca dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. 

Söz konusu genelgenin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla arz olunur.