Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hırvatistan'ın Endüstriyel Üretici Fiyatları 24 Ay Boyunca Yükseldi

Ulusal İstatistik Bürosu (DZS) açıklamasına göre, Hırvatistan'ın endüstriyel üretici fiyatları 2023 yılının Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre %12,7 artış kaydetti. Böylelikle fiyatlardaki yıllık artış 24 ay boyunca devam etmiştir. Fiyatlardaki artışta en çok enerji fiyatları etkili olmuştur. 2023 yılı Şubat ayında enerji hariç toplam sanayi sektöründe fiyatlar Ocak 2022'ye göre %0,1, Şubat 2022'ye göre ise %8,2 artış kaydetmiştir.