Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunan Kamu Enerji Şirketi DEH, Enel Romanya'nın Operasyonlarını Satın Aldı

Yunan Kamu Enerji Şirketi DEH, 9 Mart 2023 tarihinde İtalya merkezli çokuluslu bir elektrik ve doğalgaz üretim ve iletim şirketi ENEL S.p.A.'ya ait ENEL Romanya'nın yaklaşık 1,9 milyar Avro'luk işletme değerindeki öz sermaye hisselerinin tamamını, yaklaşık 1,3 milyon Avro karşılığında satın almıştır.

ENEL Grubunun CEO'su ve Genel Müdürü Francesco Starace, yaptığı basın açıklamasında Romanya'daki tüm faaliyetlerin devri ile ENEL'in 2023-2025 Stratejik Planının sunumu sırasında ilan edilen elden çıkarma planını uygulamaya devam ettiklerini açıklamıştır.

Hatırlanacağı üzere ENEL Grubu, 2005 yılında Romanya pazarına girmiş ve yıllar içerisinde ülkenin ana entegre enerji operatörlerinden birine dönüşmüştü. ENEL Romanya'ya ait elektrik dağıtım şirketleri, ülkenin üç önemli bölgesinde, (Bükreş dahil) Muntenia Sud, Banat ve Dobruca'da faaliyet göstermekte ve yaklaşık 3,2 milyon müşteriye hizmet vermekte idi.

Konuya ilişkin olarak DEH'in internet sitesinde bir basın açıklaması da yayımlanmıştır. Anılan açıklamada ifade edildiği üzere; ENEL Romanya'nın satın alınmasıyla birlikte DEH, Romanya'daki yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrudan erişim imkânına kavuşmakta olup, bu durumun ülkedeki elektrik üretim maliyetlerini aşağı çekmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu yatırımıyla bölgedeki konumu güçlenen DEH, bu suretle sektörde ve çevre dostu enerji tedarik süreçlerinde Güneydoğu Avrupa'nın en büyük oyuncusu haline gelmektedir.