Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Finlandiya Ekonomisi 2022 Yılında % 2,1 Büyüdü

Finlandiya İstatistik Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Finlandiya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2022 yılında % 2,1 artmıştır.

Yapılan açıklamada; 2022 yılında özel tüketim için daha fazla para harcandığı, bu durumun kısmen, bir önceki yıla tekabül eden emtia fiyatlarının istisnai bir şekilde artmasından kaynaklandığı belirtilerek, tüketici fiyat endeksine göre 2022 yılı enflasyonunun (%7,1) son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmiş ve cari fiyatlarla özel tüketimin %8, özel tüketim hacminin ise %2 arttığı bildirilmiştir.

Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından açıklanan uluslararası mal ticareti istatistiklerine göre ise; Finlandiya'nın mal ihracatının değeri 2022 yılı Aralık ayında yıllık bazda %8,8 azalarak, 6,8 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhracat hacmi bir önceki yıla göre %17,7 azalırken, ihracat fiyatları %11,8 artmıştır. İthalatın değeri ise 2022 yılı Aralık ayında %5,3 azalarak 7,2 milyar Avro olarak gerçekleşmiş olup, ithalat fiyatları %12,0 artmış, ancak ithalat miktarı 2021 yılının Aralık ayına göre %14,7 azalmıştır.

2022 yılında bir önceki yıla göre toplam ihracat değeri %18,6 artarak 81,7 milyar Avro, ithalat değeri ise %26,6 artarak 92,4 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında AB ülkelerine yapılan toplam ihracat %17,9, AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise %19,5 artmış olup, aynı dönemde AB ülkelerinden yapılan ithalat %19,8, AB dışından yapılan ithalat ise %36,1 artmıştır.

 

Kaynak:

Finlandiya İstatistik Ofisi- https://stat.fi/en/publication/cl8ikcze65pgm0bvxyr2453xm

Finlandiya Gümrük İdaresi- https://tulli.fi/en/-/monthly-statistics-on-the-international-trade-in-goods-december-2022