Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

TDT Üyeleri 500 Mln. Dolar Sermayeli Türk Yatırım Fonu Kurdu, Özbekistan'ın Payı 100 Mln. Dolar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerin kurduğu Türk Yatırım Fonu'nun kayıtlı sermayesi 500 milyon doları teşkil ediyor. Özbekistan'ın payının 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara'da düzenlenen olağanüstü zirvesinde Özbekistan, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza attı. Kapital.kz'nin bildirdiğine göre onun kuruluş fonu 500 milyon doları teşkil ediyor.

Fonun kuruluş sermayesi her biri 50.000 ABD Doları nominal değerde 10.000 adet hisseye bölünmüştür. O da ödenen ve çekilen hisselere ayrılmıştır. Ödenen payların toplam itibari değeri 350 milyon dolar, çekilen payların toplam itibari değeri ise 150 milyon dolar.

Beş ülkenin her biri -Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan - 2.000 başlangıç ​​hisseleri alacak, ancak ödenen hisseler için dört taksitte ödeme yapmak zorunda: açılış toplantısından sonraki 90 gün içinde 5 milyon dolarlık ilk ödeme, ardından üç yıllık ödemelerle sırasıyla 18 milyon, 23 milyon ve 24 milyon dolar (her ülke için toplam 70 milyon dolar). Söz konusu hisselerden her ülkenin payı 30 milyon dolardır.

Uluslararası bir finans kuruluşu statüsüne sahip olan Türk Yatırım Fonu'nun merkezi İstanbul'da bulunacak ve 20 yıl boyunca faaliyet gösterecektir. Ancak yönetim kurulu fonun faaliyet süresini uzatabilir veya sona erdirebilir.

Yatırım fonu oluşturma girişimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olup, bu öneriyi Kasım 2022'de Semerkant'ta düzenlenen TDT zirvesinde sunmuştu.

Söz konusu Zirvede Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev bu fikri destekledi ve TDT'de yeni bir ekonomik fırsatlar alanı yaratma girişimini ortaya koydu.

16 Mart'ta Ankara'da düzenlenen TDT'nin olağanüstü Zirvesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı, beklenmedik sınavlar sırasında sosyal ve ekonomik sorunların üstesinden gelmek için yakın işbirliği ve destek mekanizmalarının devreye sokulmasının uygunluğunu vurguladı. Engelsiz gıda ve inşaat malzemeleri tedarikinden, endüstriyel toparlanmaya yönelik işbirliği projelerinin oluşturulmasından bahsediyoruz.

Bugün resmen kurulan Türkiye Yatırım Fonu'nun ilk mali kaynaklarının bu projelere çekilebileceğine inanıyoruz”, dedi Cumhurbaşkanı. (Gazeta.uz)