Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya'nın 2023 Yılı Ocak Ayına İlişkin Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri

2023 Ocak ayına ilişkin yayımlanan detaylı dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı 2022 yılının Ocak ayına göre %10,1 artarak 8,4 milyar Avro’ya ulaşırken, mal ithalatı %8,1 artarak 8,7 milyar Avro’ya yükselmiştir. 2023 Ocak ayında, Slovakya, 276 milyon Avro dış ticaret açığı vermiştir.

2023 Ocak ayında Slovakya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya (1,8 milyar €, %21), Çekya (961 milyon €, %11), Macaristan (691 milyon €, %8), Polonya (643 milyon €, %8), Fransa (451 milyon €, %5), İngiltere (439 milyon €, %5), İtalya (417 milyon €, %5), Avusturya (389 milyon €, %5), ABD (305 milyon €, %4), İspanya’dır (234 milyon €, %3).

Mal bazında en yüksek ihracat motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarlarında ( 2,78 milyar €, %3), elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü ve ses kaydetme cihazları, aksam ve parçalarında (1,43 milyar €, %17), kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçalarında (995 milyon €, %12), mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerde (427 milyon €, %5), demir ve çelikte (331 milyon €, %4) kaydedilmiştir.

Aynı dönemde Slovakya’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Almanya (1 milyar €, %12), Çekya (773 milyon €, %9), Çin (681 milyon €, %8), Rusya (639 milyon €, %7), Güney Kore (522 milyon €, %6), Polonya (463 milyon €, %5), Vietnam (403 milyon €, %5), Macaristan (372 milyon €, %4), Fransa (263 milyon €, %3), İtalya’dır (229 milyon €, %3).

Mal bazında en yüksek ithalat ise elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü ve ses kaydetme cihazları, aksam ve parçalarında (1,8 milyar €, %21), motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarlarında (1,3 milyar €, %15), mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerde (1,2 milyar €, %14), kazan, makina, mekanik cihaz ve aletler, bunların aksam ve parçalarında (945 milyon €, %11), plastik ve mamullerinde ( 312 milyon €, %4) kaydedilmiştir.

Türkiye’nin, Slovakya’nın 2023 Ocak ayı ihracatındaki payı binde 86’dır. Slovakya’nın Türkiye’ye ihracatı 83 milyon Avro iken, Türkiye’den ithalatı 74,9 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Slovakya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 157,8 milyon Avro’dur. İki ülke arasındaki dış ticaret dengesi ise 8,1 milyon Avro ile Slovakya’nın lehine gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak ayında Slovakya’nın Türkiye’ye ihracatında ilk on ürün grubu, Türkiye’ye toplam ihracatın %66’sını oluşturmakta ve ürün bazında yoğunlaşma görülmektedir. Başlıca ürün grupları sırasıyla kauçuktan yeni dış lastikler (%23), binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%18), merkezi ısıtma kazanları (%6), elektrik motorları ve jeneratörler (%4), monitör ve projektörler, televizyon alıcı cihazları (%3), elektrik akümülatörleri (%3), tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşyalardır (%3).

Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında ilk on ürün grubu Türkiye’den ithalatın %40’ını oluşturmakta ve ihracata göre ürün bazında yoğunlaşma daha düşük, çeşitlenme daha yüksektir. Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında en önemli ürün grupları ise sırasıyla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%12), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar (%5), kauçuktan yeni dış lastikler (%4), bakır teller (%3), çoraplar (örme veya kroşe) (%3), bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlardır.

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi