Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun'da Gaz du Cameroun Tarife Fiyatlarını %20 Artırması Neticesinde Sanayi Sektörü Üretim Maliyetleri Yükseldi

Gaz du Cameroon (GDC), British Victoria& Gas'ın yerel ortağı, 15 Mayıs tarihinde abonelerine bir mektup ileterek, gelecek dönemki fiyat artışları hakkında bilgilendirmede bulundu. Şirket, %15 fiyat artışında bulunacağını, bunun 01 Haziran 2023 tarihi ile fiyatlara yansıyacağını ifade ederek, global çevredeki durumun bu fiyat artışlarına neden olduğunu ayrıca belirtmiştir. Söz konusu fiyat artışı firmanın 10 yıldır fiyatlara yaptığı ilk artış olarak kayda geçmiştir. 

Söz konusu tarife artışı, hükümetin son dönemde petrol ürünlerindeki özel vergi artış oranını doğal gaza da yansıtması üzerine gelişmiştir. Bu karara göre sanayi şirketlerinin tükettikleri her metreküp gaz için CFA70 vergisi ödemesi gerekiyor. Ayrıca, Elektrik Düzenleme Kurumu (ARSEL) 2023 Ocak ayında enerji yoğunluklu sanayi şirketleri için vergi tarife oranını %30'a yakın bir orana çıkarmıştır. Sonraki aylarda, dizel, super ve gaz yağındaki vergi oranı %15.8' den %36.5' e çıkmıştır. 

Kamerun'daki sanayi sektörü artan enerji fiyatları ve ilave artan üretim maaliyetleri ile boğuşmaktadır. Pandemi sonrası dönem ve Ukrayna'da devam eden politik durum ( deniz taşımacılığındaki konteyner fiyatlarındaki artışlar ve uluslararası marketlerde ham madde fiyatlarındaki artış) sektör üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) tarafından yayınlanan Endüstriyel Üretim Fiyat Endeksi ( IPPI)'ne göre 2022 yılında sanayi sektörünün üretim maaliyetlerinin bir önceki yıla nazaran %13.3 oranında arttığı; bunun da son 6 senedeki en yüksek artış olduğu açıklanmıştır. 

Bu artış, ağırlıklı olarak fabrika çıkış fiyatlarında %29'luk bir artış yaşayan petrol ve gaz endüstrisi ve %16,9'luk bir artışla çelik ve metalurji sektörü olmak üzere, madencilik sektörünü etkiledi. Kimsayasal, ilaç sanayi ve plastik sanayindeki artış %5.8, tekstil endüstrisinde %1.9, gıda üretiminde %10.9 ve deri endüstrisinde %15.9 seviyesinde artış yaşanmıştır. 

Söz konusu durum ayrıca hane halkı tüketim fiyatları 2022 yılında %6.3 oranında artarak, CEMAC ülkelerinin %3 olan üst limiti sınırlandırmasını geçmiştir. Bu, şirketlerin üretici fiyatlarındaki artışı devlet teşvik önlemleri veya azalan kar marjları yoluyla bir dereceye kadar karşıladığını göstermektedir. Kar marjlarının düşürülmesine zorlanan firmalar tüketiciye ürün fiyatları (betonarme demir, çimento, sac, palm yağı, rafine yağ vb.) düzenleyici onay prosedürüne tabi olan şirketleri içermektedir. Hükümet, enflasyon karşısında bile bu ürünler için herhangi bir piyasa fiyatı artışını her daim engellemiştir. Kamerun Çelik İşleme Endüstrileri Örgütü'nün (OCİTA) de ifade ettiği gibi, Kamerun'da beton donatı fiyatları en son on yıl önce revize edilmiştir. Betonarme demirleri ve diğer demirli malzemeleri üreten çelik ve metalurji sektörü, INS tarafından son iki yılda üretim maliyetlerini en çok artıran ikinci sektör olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin başlıca enerji kaynakları olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artmasıyla birlikte, bu sektördeki durumun 2023 yılında daha da zorlaşması bekleniyor.