Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hollanda'Da Tekstil Ürünlerinde Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

Hollanda’da 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tekstil ürünleri için genişletilmiş üretici sorumluluğu (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR) yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin mevzuatın öne çıkan hususları ile anılan mevzuatın İngilizce gayriresmi çevirisi, ekli bilgi notunda sunulmaktadır. 

Tekstil ürünleri ülkemizin Hollanda’ya ihracatında önemli yer almaktadır. Dolayısıyla, Hollandalı firmalar ile ev tekstili, iş kıyafetleri dahil giyim ve tekstil elyafı ürün gruplarında ticareti olan firmaların yeni düzenlemeyi takip ederek sorumluluk altınagirecek firmaların 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesinde fayda görülmektedir. Hollanda da ülkemizden alım yapan firmaların yeni düzenlemeyle oluşan sorumlulukları paylaşması yolunu araması beklenebilir.