Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Ekipman Ve Su Bakanlığına Bağlı Hidrolik Tesisler Müdürlüğü Tarafından, Meknes Şehrinin Sele Karşı Koruma Işleri Için İhale Açıldı

         Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı Hidrolik Tesisler Müdürlüğü tarafından, Meknes şehrinin sele karşı koruma işleri için ihale açılmıştır.

         Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurularında, ihalenin tahmini bütçesinin 135.405.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13,55 Milyon Dolar)  olduğu,  projenin ihalesine katılması için aday tarafından 2.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 200.200,00 ABD Doları) teminat olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının “Bureau de ratrait et de dépôt relevant de la Direction des Aménagements Hydrauliques, Rue Hassan Ben Chekroune Agdal Rabat” adresinden alınabileceği veya kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27, 29, 31 ve 148. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların (www.marchespublics.gov.ma) internet sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği;          18 Temmuz 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret için “Direction Provinciale de l’Equipement et de l’Eau de Meknès” adresinden saat 10:00’da (Yerel saat) hareket edileceği, 07 Ağustos 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

         Fas’ta yerleşik olmayan şirketlerin “Règlement de Consultation” dokümanında belirtildiği gibi, teknik dosyasını düzenlemeleri gerektiği, Fas’ta yerleşik olan şirketlerin ise yeterlilik ve sınıflandırma belgesinin aslına uygun nüshasını sunmaları gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                            Sınıf                          Gerekli yeterlilik

  Y                                   1                                  Y1, Y7

         Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=719852&orgAcronyme=k2q