Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Yargı Konseyi Prizren'De Adliye Binası İnşaası Yaptıracaktır.

Kosova Yargı Konseyi Prizren'de 2.500.000 Avro Değerinde Adliye Binası İnşaası İçin İhaleye Çıkmıştır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2525067 bağlantı adresinden ulaşılabilir.