Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cefta Ticareti Kolaylaştıracak Yeni Kuralları Kabul Etti

CEFTA (Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) uzmanları tarafından, profesyonel hareketliliği teşvik edecek ve ticareti kolaylaştıracak, mesleki niteliklerin tanınması için genel bir sistem kurma kararı ve fikri mülkiyet haklarının ticaretle ilgili yönleri hakkında bir karar da dahil olmak üzere yeni bir dizi kural üzerinde anlaştıkları duyurulmuştur. Söz konusu duyuru, CEFTA'nın mesleki niteliklerin AB normlarına uygun olarak tanınması için ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtmektedir. Bu kapsamda, CEFTA pazarlarında yeterlilik kazanmış ve mesleğini icra etmek için lisans almış ancak diğer pazarlarda hizmet vermek isteyen kişiler bu kurallardan yararlanacaktır. Ayrıca, başka bir yerde derece almış ancak bir CEFTA pazarında tanınan ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip profesyoneller de bu kurallara göre tanınma başvurusunda bulunabilecektir. Bahsi geçen ortak kuralların uygulaması mühendislerle başlayacak ve yavaş yavaş diğer meslekleri de kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Uzman düzeyinde üzerinde anlaşmaya varılan ikinci karar olan fikri mülkiyet haklarının ticari yönlerine ilişkin Karar ise fikri mülkiyet haklarının tescili için pahalı ve uzun prosedürler, farklı muameleler gibi CEFTA pazarlarında faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı engellerin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, duyuruda belirtildiği üzere söz konusu Karar, ürün ve hizmet yeniliğini teşvik edecek ve sahte ve korsan ürünlere karşı tüketici korumasını güçlendirecektir.

Kaynak: Executive Newsletter Serbia