Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kiby (Irak)'de Yeni Kurumsal Vergiler

11 Ocak 2021 tarihinde KIBY'de yayımlanan 11 maddelik bir Başbakanlık Kararnamesi ile farklı sektörler için yeni kurumsal vergi yükümlülükleri getirilmiştir. Söz konusu vergilerin 60 gün içerisinde uygulamaya konulması öngörülmüştür. Kararname ile Irak'ın diğer bölgelerindeki şirketlerle aynı şekilde KIBY'deki internet şirketlerine yüzde 20 vergi uygulanmasına karar verildiği ifade edilmiş, benzer şekilde telekomünikasyon şirketlerinin de KIBY'de faaliyet göstermeleri için satış vergileri ödemek zorunda kalacağı belirtilmiş, ayrıca reklam firmaları, turistik mekanlar, dört ve beş yıldızlı restoranlar ve oteller bakımından bir takım vergiler ile özel sektör çalışanlarını kapsayan gelir vergisi getirilmiştir.