Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Moma Bölgesi Su Çeşmeleri Rehabilitasyonu Hk.

Moma Bölge Yönetimi, tüm şirketleri aşağıdaki ihale için kapalı teklif vermeye davet etmektedir.

Yeri - Moma Bölgesi

İhale konusu

Lot 1 - Afridev el pompasıyla donatılmış 13 adet su çeşmesi inşaatı.

Lot 2 - 13 adet inşaat işinin denetlenmesi ve Afridev el pompalarıyla donatılmış su çeşmelerinin rehabilitasyonu.

 

  1. İlgililerin, Lot 1 (inşaat) için 1500 metikal ve Lot 2 (denetim) için 1000 metikal tutarındaki depozitoları (iadesiz) belirtilen banka hesabına yatırması ve ihale dokümanlarını iletmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

  1. İhale çağrılarının, Bayındırlık Sözleşmelerinin Akdedilmesi, Mal Temini ve Devlete Hizmet Sunumuna İlişkin Yönetmelik'e tabi olacağı vurgulanmaktadır.

 

  1. Tekliflerin 10 Ekim 2023 tarihine kadar, Lot 1 için saat 09:30'a, Lot 2 için saat 14:00'e kadar kapalı mektupla ve aynı gün ve adreste, kamuya açık oturumda açılacağı belirtilmektedir. Katılmak isteyen teklif sahiplerinin, Yönetim binasının yanındaki Rua Principal da Vila Sede do Distrito de Moma'da bulunan Bölge Yönetimi konferans salonuna gelmesinin gerektiği belirtilmektedir.

 

Nampula Eyaleti

MOMA Bölge Yönetimi

Bölge Planlama ve Altyapı Hizmeti

Satınalma ve Yürütme Birimi