Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avusturya'dan Satın Alınan Akaryakıt Kapsamında AB Üyesi Olmayan Ülke Şirketlerine Yapılan KDV İadesi Uygulamasının Kaldırılması

1994 tarihli Avusturya KDV Yasası uyarınca 1995 yılında çıkarılan 279/1995 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yabancı ülke şirketlerinin Avusturya'dan satın aldıkları ürünlere KDV muafiyeti tanınması, başvuru yöntem ve şartları belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeye değişiklik getiren Avusturya Federal Maliye Bakanlığı'nın son Genelgesiyle, ülkemiz dahil AB üyesi olmayan ülke şirketlerine Avusturya'daki akaryakıt alımları nedeniyle ödenen KDV iadesi 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.