Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator İthalat Sırasında Belge Talep Edilen Ürün Listelerini Güncelledi

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi (COMEX) tarafından 15 Kasım 2023 tarihinde alınan 017-2023 sayılı Karar kapsamında;

  • Madde 1-

30 Mayıs 2022 tarihli ve 009-2022 sayılı Karar’ın 1 sayılı Eki (İthalat Öncesi Kontrole Tabi Ürünler Listesi) güncellenmiştir.

Bu minvalde, 8708.30.10.00 GTIP numaralı ürün (Monte edilmiş fren balataları) listeye dahil edilmiştir. Sözkonusu ürün için Üretim Bakanlığı’ndan “otomatik olmayan lisans” alınması gerekmektedir. (İthal edilmesi yasak olan asbest içeren mallar hariç.)

  • Madde 2-

30 Mayıs 2022 tarihli ve 009-2022 sayılı Karar’ın 2 sayılı Eki (Yasaklanan İthalat Tarife Alt Pozisyonları Listesi) güncellenmiştir.

Bu çerçevede, 2524.10.10.00, 2524.10.90.00, 2524.90.00.00, 6813.20.00.00, 8708.30.10.00 GTIP numarası ürünlerin ithalatı 162 numaralı Asbest Sözleşmesi doğrultusunda yasaklanmıştır.

 

Bahse konu karar, 15 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

017-2023 sayılı Karara ve 009-2022 sayılı Karara aşağıdaki internet adreslerinden erişim imkanı mevcuttur.

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/

 

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2022/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20009-2022.pdf

 

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2023/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20007-2023.pdf