Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Otel Konaklama Sektörüne Yönelik Yatırımlar

Sırbistan'da otel konaklama hizmeti (spa and climate area) sektörüne yönelik yatırımlara, mevzuatta belirtilen minimum yatırım tutarı ve istihdam şartının sağlanması kaydıyla, Sırbistan Hükümeti tarafından geri ödemesiz nakit teşvik verilmektedir.

Sırbistan Maliye Bakanı Siniša Mali tarafından Ekim ayı sonunda yapılan açıklamada ise Sırbistan’da EXPO 2027 için yeterince konaklama tesisinin mevcut olmadığı, bu nedenle Sırbistan Hükümetinin yeni otellerin inşası ve mevcutların yeniden inşasına yönelik yatırımları sübvanse edeceği duyurulmuştur. Bu çerçevede Sırbistan Hükümeti tarafından 21 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, Otel Konaklama Hizmetleri Sektöründe Doğrudan Yatırımların Çekilmesine Yönelik Teşviklerin Verilme Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile EXPO 2027 uluslararası sergisi kapsamında Belgrad bölgesinin otel konaklama hizmetine olan ihtiyacın karşılanmasını teminen yeni destek unsurları hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda Belgrad bölgesinde 3 yıldız ve üzerindeki yeni otellerin (garni otel ve apart otel hariç) inşa edilmesi ve mevcutların kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımların desteklenebilmesini teminen, mevzuatta belirtilen şartları sağlayan ve henüz projeyi uygulamaya başlamamış yatırımcıların 31 Aralık 2024 tarihi öncesinde Sırbistan Yatırım Ajansına başvuru yapması gerekmektedir.

Geri ödemesiz nakit teşvik kapsamında; uygun yatırım maliyetlerinin %20’si desteklenecek olup Belgrad bölgesinde yapılacak 3 yıldız ve üzerindeki yeni otel konaklama hizmeti yatırımları için minimum yatırım tutarı 5 milyon avro ve minimum konaklama birimi 50 adet; Belgrad bölgesindeki 3 yıldız ve üzerindeki otellerin yeniden inşası veya oteldeki catering hizmetlerinin genişletilmesine yönelik yatırımlar için ise minimum yatırım tutarı 2 milyon avro ve minimum konaklama birimi 50 adet olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Belgrad bölgesindeki yatırım projelerinin uygulanması için maksimum süre başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olarak belirlenmiş olup makul bir gerekçenin sunulması ve bu gerekçenin de Ekonomik Kalkınma Konseyince uygun bulunması halinde süre en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecektir. İstisnai durumlarda, otelin yıldız kriterinin belirlenmesi için son tarih 28 Şubat 2027’ye kadar uzatılabilecektir. Ayrıca, teşvikten yararlanabilmek için gerçekleştirilen yatırımın, yatırım hayata geçtikten sonra en az 5 yıl aynı lokasyonda faaliyette kalması ve yıldız sayısının devam etmesi gerekmektedir.