Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Macaristan Hükümetinin Kamu İnşaat Yatırımlarını Düzenleyen Yasası Yürürlüğe Girdi

8 Kasım 2023 tarihinde, sadece kamusal fonların etkin kullanımını değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımları da içeren hedef ve cihetleri de ileriye yönelik olarak işaret eden Macar Devleti İnşaat Yatırımları Düzeni Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Temelde, söz konusu bu yeni Kanun, kamu fonlarından finanse edilen ve değeri 25 milyon HUF'un üzerinde olan Macaristan'da uygulanacak olan inşaat yatırımlarını düzenlemektedir. Bundan ayrı olarak, bu Kanun, özel devlet menfaatleriyle bağlantılı ise söz konusu uygulamadan farklı olmayı mümkün kılmaktadır (örneğin, uluslararası yükümlülükler).

Kanunun en yenilikçi unsurlarından biri, inşaat projesinin tüm aşamaları boyunca ve gerçekleştirilen bina işletimi sırasında genel olarak BIM (bina bilgi modelleme) kullanımını zorunlu kılmasıdır.

Kanunda, inşaat yatırımlarının katılımcıları (işveren, proje lideri, yatırım operatörü, tasarımcı, tasarım kontrolörü, teknik kontrolör, maliyet uzmanı ve yüklenici) , bu katılımcıların kesin olan görevleri ve sorumlulukları listelenmiştir.

Kanuna göre, bir inşaat yatırımı iki aşamaya sahiptir: ön aşama ve uygulama aşaması. Kanun, aşamalarda yerine getirilmesi gereken görevleri ve katılımcıların mükellefiyetlerinin (uygunluk çalışmalarının hazırlanması, izin ve inşaat belgelerinin belgelenmesi, tasarımcı ve yüklenici seçimi vb.) açıkça düzenlemektedir.

Kanun, inşaat sözleşmesinin zorunlu bölümlerini sunmaktadır. İnşaat sözleşmesinin örneği, İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanacak olup, kamu inşaat yatırımının katılımcılarının bunu kullanması zorunludur.  Kanunda, inşaat yatırımında dikkate alınması gereken fiyat değişikliği için otomatik bir mekanizmanın kullanımı belirtilmiş olup, katılımcıların bundan ayrılmasına izin verilmemiştir.

Kanun, inşaat yatırımlarının kontrolüne özel bir önem atfetmektedir. Bu nedenle, inşaat yatırımının amacından başlayarak uygulamanın sonuna kadar tüm unsurları elektronik olarak kaydedilmelidir. Ayrıca, inşaat yatırımlarının sistemini izleyen bir izleme komitesi de bulunmaktadır.

Henüz tamamı yayımlanmamış olan hükümet kararlarının, Kanunun detaylı kurallarını içereceği belirtilmektedir.

Kaynak: https://njt.hu/jogszabaly/2023-69-00-00