Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Maliye Bakanlığı Çalışan Ücretlerinde Gelir Vergisi Dilimlerine Yönelik Yeni Düzenlemelere Gitmiştir

01.01.2024 tarihi ile yürürlüğe giren Kamerun 2024 yılı Mali yasası kapsamında, hükümet, bazı sektörlerde çalışanların maaşlarında oldukça büyük olumsuzluğa gidecek yeni vergileri uygulamaya yönelik karar aldı. Kamerun iş dünyası lideri Sn. Celestin TAWAMBA tarafından yapılan açıklamaya göre; bu uygulama neticesinde bazı firmaların %5 ile %25 arasında bir ücret düşüşü yaşayacağı ifade edildi. Önemli tedbirlerden biri olarak, gelir vergisine tabi ayni yardımlar listesinin genişletilmesi olmuştur. Maliye Bakanı Louis Paul Motazé tarafından 29 Aralık 2023'te imzalanan ilgili genelgede, “maaş ve ücretler kategorisindeki kişisel gelir vergisinin (IRPP), nakit olarak ödenen tüm ayni yardımların tamamen vergilendirilmesi yoluyla rasyonelleştirildiği belirtilmiştir. Maaş ve ücret kategorisinde IRPP'nin vergiye tabi matrahının belirlenmesi için tahmine tabi ayni yardımların listesi şu şekilde genişletildi: telefon %5, yakıt %10, güvenlik %5 ve internet %5."Bu yardımlar daha önce, konut yardımları (%15), elektrik (%4), su (%2), ev içi yardım (her biri %5), taşıtlar (her biri %10) ve yiyecek (10) gibi mevcut ayni yardımların yanı sıra, daha önce gelir vergisi tarifesine tabi olan kalemler olarak sıralanmıştır. Ancak; 1 Ocak 2024'ten itibaren telefon yardımına (%5), yakıt yardımına (%10), güvenlik yardımına (%5) ve internet yardımına (%5) vergi eklemiştir. Vergi Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2024 Mali Kanunu'nun bu yeni hükmü kapsamında, örneğin ayda 50.000 CFA tutarında telefon yardımı alan bir çalışan, bu tutarın yalnızca %5'ini (2.500 CFA) vergiden muaf görebilecek. IRPP. Kalan ödeneğin tamamı, yani 47.500 CFA, IRPP'ye tabi olacaktır.Benzer şekilde, aynı miktarda (50.000 CFA) yakıt yardımı alan bir işçinin IRPP'si 45.000 CFA'dan düşülecek, 5.000 CFA ise bu vergiyi ödemekten muaf tutulacaktır. Kamerun'da 2 milyon CFA'nın altındaki maaşlar için IRPP oranının %10 olduğu göz önüne alındığında, bu senaryodaki işçi (maaşlarının 2 milyon CFA'dan az olduğu varsayılarak), IRPP'nin ödenmesi nedeniyle yakıt ödeneğinden 4.500 CFA kaybedecektir. Aynı işlemin telefon, güvenlik ve internet ödeneklerinde de yapılması halinde bu indirim daha da anlamlı olacaktır.Yüksek gelire önemli kesintilerBenzer şekilde, aynı miktarda (50.000 CFA) yakıt yardımı alan bir işçinin IRPP'si 45.000 CFA'dan düşülecek, 5.000 CFA ise bu vergiyi ödemekten muaf tutulacaktır. Kamerun'da 2 milyon CFA'nın altındaki maaşlar için IRPP oranının %10 olduğu göz önüne alındığında, bu senaryodaki işçi (maaşlarının 2 milyon CFA'dan az olduğu varsayılarak), IRPP'nin ödenmesi nedeniyle yakıt ödeneğinden 4.500 CFA kaybedecektir. Aynı işlemin telefon, güvenlik ve internet ödeneklerinde de yapılması halinde bu muafiyet dışında uygulanan vergi uygulamaları daha da anlamlı olacaktır.IRPP'ye ilişkin 2024 mali kanununda yer alan bu yeni karar ile hedeflenen ayni yardımların, genellikle önemli maaş paketlerinden yararlanan yüksek gelirli çalışanları ilgilendirdiğini düşünülmektedir. Başka bir deyişle, 2024 mali kanunu, daha yüksek maaşlardan vergi gelirlerinin tahsilatının artırılmasına olanak tanıyacaktır. Maaş ne kadar yüksek olursa, IRPP oranı gelir düzeylerine bağlı olarak değiştiği için IRPP'den ayni yardımlardan yapılan kesinti de o kadar büyük olacaktır. Aylık 2 milyon CFA'nın altındaki gelirler için %10, 2 ila 3 milyon CFA arasındaki gelirler için %15, 3 ila 5 milyon CFA arasındaki gelirler için %25 ve 5 milyon CFA'nın üzerindeki gelirler için %35'tir.