Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Çıkış Vizesi Ücretlerinde %100 Oranında Artışa Gitmiştir

01.01.2024 tarihi ile birlikte Kamerun’un 2024 yılı bütçe kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber, ülkeden çıkış yapacak kişilerin “ zorunlu uygunluk sertifikası” ( TCC) almalarına karar verildi. Vergi İdaresine göre, bu belge ile mükellefin ülke çıkışı esnasında ülkedeki tüm vergi kurumlarına karşı sorumluluklarını yerine getirdiği ispat edileceği belirtilmiştir.

Daha önceki yıllarda uygulamada olan "Sorumsuzluk belgesinin”  (NLC) yerini “vergi uygunluk belgesi” (TCC) adı altında yeniden uygulamaya başlamış olan hükümet, eski belgeye nazaran bu belgenin münhasıran dijital ortamda düzenlenerek güçlendirildiğini; ithalat veya ihracat işlemleri için ibraz edilmesi ve belgenin alınmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu vergi kapsamında; kamu sübvansiyonları; büyükelçilik ve konsolosluklardan çıkış için vize başvuruları; Devlet tarafından ödenen faturalar, merkezi olmayan bölgesel topluluklar, kamu kurumları ve işletmeleri, kamu sermayeli şirketler Maliye Bakanı Louis Paul Motazé tarafından 29 Aralık 2023'te imzalanan 2024 bütçe kanununda listelenmiştir.

Kamerun Hükümetine göre, bu yeni uygulama “ iyi bir vatandaş olma yolunda atılmış bir adım” olarak ifade edilmiştir. Halen vergi yükümlülüklerinden kaçan çok sayıda vergi mükellefini vergi idaresinin veri tabanına dahil ederek, vergi gelirlerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bunlar arasında yalnızca vergi makamlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için sıklıkla hileye başvuran operatörleri değil, aynı zamanda ve hepsinden önemlisi, Maliye Bakanlığı'nın tahminlerine göre vergi sistemine göre ülkenin GSYH'sinin yaklaşık %45'ini oluşturan ancak yalnızca yüzde 5'ine katkıda bulunan kayıt dışı sektör temsilcileri de yer alıyor.

Bu potansiyel vergi mükelleflerini sisteme dahil etmek için hükümet, Kamerun'dan ayrılmak için vize başvuru prosedürü sırasında vergi uygunluk belgesi sunulmasına ilişkin yeni gereklilik gibi reformları uygulamaya almıştır. Maliye Bakanlığı ayrıca "büyük işletmelere sahip kayıt dışı sektör işletmelerinin gerçekleştirdiği işlemlerde kesinti yapılmasına olanak tanıyan stopaj vergisi mekanizmasının güçlendirilmesinin" de altını çizmektedir.

Söz konusu uygulama kapsamında, Kamerun'da "oturum izni" ile bulunan vatandaşlarımızın, Kamerun'dan çıkış sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "çıkış vizesi" adı altında aldıkları resmi dökümanın ücreti 55.000 FCFA'dan 110.000 FCFA'ya yükseltilmiştir.