Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Devlet Başkanı Sn. Paul BİYA'nın Yeni Yıl Konuşması

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya yeni yıl konuşmasında özetle, uluslararası ortamın güçlüklerine ve enerji krizine değinerek, bunlara rağmen Kamerun ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,9 oranında büyüme yaşadığını; 2023 yılında gerçekleştirilen önemi projeler arasında ülke genelinde 700 kilometreden fazla yolun asfaltlamasının veya onarımının yapıldığını; ülkedeki yolsuzluğa karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağını, grev eylemini sürdüren öğretmenlere karşı da daha sert bir tutum sergileneceğini duyurduğu kaydedilmektedir.

Cumhurbaşkanı Biya konuşmasında ayrıca, özellikle RF-Ukrayna savaşı ile İsrail-Filistin çatışmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve ülkedeki mali kaynaklarının yetersizliğine işaretle, 2024 yılı için petrol ürünlerine yönelik devlet sübvansiyon miktarının daha da azalacağını (2022 yılında 1,000 milyar CFA’yı aşkın devlet sübvansiyonlarının, 2023 yılında yaklaşık 640 milyar CFA düştüğünü), bu bağlamda petrol ürünlerin satış fiyatlarında artış yaşanacağını, ancak halkın alım gücünün düşmemesi için birtakım düzenlemeler öngördüğünü; diğer yandan ithal ikameci ürünlerin desteklenmesine yönelik 3 yıllık (2024-2026) planın uygulamaya konulacağını; ayrıca vergi matrahının genişletilmesinin planlandığını bildirdiği belirtilmektedir.