Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Telekom İdaresi Optik Telekomünikasyon Ağlarının Modernizasyonu Ve Genişletilmesi İçin İhaleye Çıkmıştır.

Kosova Telekom İdaresi, optik telekomünikasyon ağlarının modernizasyonu ve genişletilmesi için 15.000.000 Avro değerinde hizmet alacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2884554 bağlantı adresinden veya ekte yer alan belgeden ulaşılabilmektedir.