Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas'ta Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerden İlk Defa Yararlanacaklara Ön İzin Koşulu Getirildi

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 06 Şubat 2024 tarih ve 6538/313 sayılı genelgesinde özetle, planlanan imalat, işleme veya ilave işçilik için gerekli araçlara sahip olan veya sahip olabilecek kişiler, gümrük ekonomik rejimleri (Régimes Économiques en Douane - RED) olarak kabul edilen Geçici Kabul Rejimi (Admission Temporaire Pour Perfectionnement Actif - ATPA), Gümrük Kontrolü Altında İşleme (Transformation Sous Douane - TSD) ve Serbest Endüstriyel Antrepo (Entrepôt İndustriel Franc - EIF) rejimlerinden yararlanabildiği, prosedürlerin basitleştirilmesi amacıyla 02 Eylül 2021 tarih ve 6164/313 sayılı genelge ile gümrük ekonomik rejimleri (RED) kapsamında faaliyet gösterme ön izninin kaldırıldığı belirtilmektedir.

Yeni yayımlanan Genelge devamında, bu tedbirin değerlendirilmesinin ardından firmaların bahsi geçen rejimlerden faydalanma koşullarına uyduklarından öncelikle emin olunması adına söz konusu ön iznin geçici olarak yeniden yürürlüğe konulmasına karar verildiği, ilgili firmaların planlanan dönüşüm, adres ve sahip oldukları araçlara ilişkin bilgi sağlayarak genelge ekine uygun olarak ön izin başvurusu yapmalarının gerektiği, gümrük idaresinin beyan edilen verilerin doğruluğunu kontrol etmek için gerekli incelemeleri yapıp BADR sistemi üzerinden ilgili rejimlere erişimi sağlayacağı, bu uygulama ilk kez ilgili rejimler kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar için geçerliyken daha önce ilgili rejimler kapsamında beyannameler yapan firmalar ilgili rejimlerden faydalanmaya devam ederken ilgili makamların bu firmaların uygunluklarını kontrol etmek amacıyla gerekli kontrolleri ve araştırmaları yapma konusunda tam yetkiye sahip olduğu, işbu uygulamanın 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hususlarına yer verilmiştir.