Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Tanzanya Merkez Bankasının(Bank Of Tanzania) Yürürlüğe Koyduğu Yeni Düzenleme Açıklandı.

Tanzanya Merkez Bankasının/Bank Of Tanzania (BoT)  yürürlüğe koymuş olduğu son düzenlemeye göre; işletme maliyetlerinin (operating expenses) gelire oranı (maliyet/gelir) %55’i geçmemeli, sorunlu/takipteki kredilerin (non-performing loans) toplam borçlar içindeki oranı ise %5’i aşmamalıdır. Bu çerçevede, bankalara maliyet/gelir rasyolarını öngörülen seviyeye getirmeleri için 31 Aralık 2022’ye kadar süre verilmiştir. Anılan tarihe kadar, düzenlemede belirtilen oranlara  uyum sağlayamayan bankaların temettü ödemelerine ve teşvik primi vermelerine izin verilmeyecek olup, ayrıca birtakım ilave yaptırımlar da uygulanabilecektir.