Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator Tekstil Endüstrisi Büyümeyi Hedeflemektedir.

Ekvator tekstil endüstrisi önümüzdeki beş yıl için yeni bir büyüme planı çizmektedir. Sektörün hedefi 2025 yılından önce ihracatı en az üç kat artırmaktır. Ekvator’un 2020 yılındaki tekstil ürünleri ihracatı yaklaşık 100 milyon dolar olmuştur. Hedef, 2025 yılına kadar tekstil ihracatını en az 300 milyon dolar yapmaktır. Bu kapsamda, Ekvator'da tekstil sektörü için hammadde, yarı mamul ve yatırım malları talebinin artması beklenmektedir.