Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Hükümeti'nin Kosova Vergi İdaresi’ne Borçlu Olan Şirketlerin Hesaplarına İlişkin Blokelerin Kaldırılması Kararı Açıklandı.

Kosova Hükümeti, vergi yükümlülüğü bulunan mükelleflerin banka hesaplarının bloke edilmesinin 30.04.2021 tarihine kadar Kosova Vergi İdaresi nezdinde ertelenmesine ve blokelerin kaldırılmasına ilişkin kararı onaylamıştır. 

30.04.2021 tarihine kadar yürürlükte olacak olan bu karara göre Kosova Vergi İdaresi'nde ödenmemiş vergi yükümlülüğü bulunan tüm mükelleflerin temel vergi ve faiz ödemelerini 30.06.2021 tarihine kadar yapmaları halinde cezaları kaldırılacaktır.

Yukarıda belirtilen cezaların kaldırılması tüm vergi mükelleflerinin vergi ve faiz ödemelerini, defaten ödemeleri halinde, Kosova Vergi İdaresi ile taksitli ödeme anlaşması yapmaları halinde veya ödemelerini Kosova Vergi İdaresi ile mutabık kalınan bir şekilde gerçekleştirmeleri halinde söz konusu olacaktır.

İlgili karar, Kosova Vergi İdaresini, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini mali istikrarlarını sürdürebilecek şekilde, mali yeteneklerine göre yerine getirmelerini sağlamakla yükümlü kılmaktadır.