Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan'da Geniş Bant İnternet Ağı Altyapısının Geliştirilmesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Batı Balkanlar Yatırım Programı (WBIF) kapsamında, Sırp Hükümeti ile kırsal alanlarda fiber geniş bant internet altyapısı inşasına yönelik bir proje için 18 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşmasının yanı sıra, 1,7 milyon Euro tutarında bir hibe anlaşması imzaladı. Sırbistan Hükümeti adına Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic, Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Jadranka Joksimovic ve EBRD adına Batı Balkanlar Bölge Direktörü Zsuzsanna Hargitai tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, söz konusu destek, geniş bant internet ağı altyapısının inşasını gerçekleştirmek üzere proje-teknik dokümantasyonun hazırlanması için kullanılacaktır. Bahsi geçen proje 600 yerleşim yerinde, 90.000 hane, 600 okul ve birçok kamu kurum ve kuruluşunu kapsayacaktır. 2019 yılı verilerine göre Sırbistan'da kırsal bölgelerde yer alan hanelerin %69'u sabit geniş bant ağ erişimine sahipken, kentsel alanlarda bu oran %85'tir.