Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bahreyn Ekonomik Özgürlüklerde İyi Durumda

“Ekonomik Özgürlük Endeksi”nin 2021 raporuna göre Bahreyn, 184 ülke arasında en özgür 40. ekonomi olarak belirtilmiştir. Bahreyn bu performansıyla KİK ülkeleri arasında BAE ve Katar’dan sonra üçüncü sırada yer almıştır.

Endeks ülkeleri (1 Temmuz 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar) dört geniş kategoride değerlendirmektedir: hukukun üstünlüğü (mülkiyet hakları, yönetimin dürüstlüğü, yargı etkinliği); devletin büyüklüğü (hükümet harcamaları, vergi yükü, mali sağlık); düzenleyici etkinlik (iş özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, parasal özgürlük) ve açık piyasalar (ticaret özgürlüğü, yatırım özgürlüğü, mali özgürlük).

Rapor, mülkiyet haklarına Bahreyn'de saygı duyulduğunu ve kamulaştırmanın nadir olduğunu belirtmiştir. Ülkede inşaat izinleri, elektrik kullanma ve kredi alma, mülk kaydetme, sözleşmeleri uygulama ve ödeme aczini çözme süreçlerinin iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca rapor, Bahreyn'in yürürlükte olan dört başarılı tercihli ticaret anlaşması olduğunu vurgulamaktadır.

Diğer taraftan rapora göre Bahreyn’in, "etkin olmayan iş mahkemeleri” ve "hantal ve pahalı sübvansiyon” sistemi geliştirilmesi gereken alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Rapora göre Bahreyn’in genel yatırım çerçevesi olumludur ve şeffaftır; yabancı ve yerli yatırımcılar çok çeşitli finansal hizmetlere erişebilmektedir. Bankacılık sektörü iyi kapitalize edilmiş durumdadır; yetişkin Bahreynlilerin yüzde 80'inden fazlasının bir bankacılık kurumunda hesaba erişimi vardır. Bununla birlikte rapor, Bahreyn ekonomisinin önündeki en büyük sorunun büyük rakamlara ulaşan kamu borcu olduğu konusunda da uyarmaktadır.