Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovenya'da Hükümet Bina Enerji Verimliliğini İyileştirme Stratejisini Kabul Etti

Hükümet İletişim Ofisi bir basın açıklamasında, Hükümetin, 2050 yılına kadar binaların enerji verimliliğini iyileştirmek için Ulusal Konut Fonu'nun karbonsuzlaştırma yaklaşımlarını ve politikalarını tanımlayan stratejiyi kabul ettiğini ve bu stratejinin eski binaların neredeyse sıfır emisyona ulaşacak sürdürülebilir şekilde yenilenmesini ve yeni inşaatların bu şekilde inşasını teşvik edeceğini söyledi.
Binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesinin, önümüzdeki yıllarda tüm konut stokunu kademeli olarak kapsayacağını ve aynı zamanda iç mekanın kalitesini büyük ölçüde artıracak uzun vadeli bir iş olduğu ve ısıtma sistemlerini de kapsayabileceği belirtildi.