Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Türkmenistan Temsilcilerinin de Katıldığı BDT Ekonomik Konseyi Toplantısında 12 Belge Onaylandı

Bağımsız Devletler Topluluğu Ekonomik Konseyi 89. toplantısı, Türkmenistan temsilcilerinin de yer aldığı video konferans formatında gerçekleştirildi. Gündemde, koronavirüs enfeksiyonunun olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi ile ilgili konular da dahil olmak üzere, BDT üye devletleri arasındaki çeşitli işbirliği alanlarını kapsayan konular yer aldı.

Toplantı çerçevesinde, BDT üye devletlerinin nüfusunun istihdamının teşvik edilmesi alanında işbirliği üzerine taslak Anlaşma, BDT üye devletlerinin topraklarının sıhhi koruma alanında işbirliği konulu Anlaşma ve a BDT üye devletlerinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasına karşı koymaya yönelik ortak eylemlerinin orta vadeli planı müzakere edildi.

Toplantıda BDT Üye Devletlerinin 2021 – 2025 için yeraltı kaynaklarının araştırılması, kullanılması ve korunmasına yönelik ortak bir eylem planı kabul edildi.

Genel olarak, Ekonomik Konsey üyeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu Ekonomik Konseyi’nin 89. toplantısının gündeminde yer alan 12 belgeyi onayladı.