Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Singapur Gıda İdaresi Yerli Gıda Üretimine Yönelik İlave Destek Açıklandı

Singapur Gıda İdaresi tarafından tarım-gıda sektörünün yüksek üretkenlik sahibi, iklimsel olarak esnek ve kaynak bakımından verimli olarak dönüşümünü desteklemek üzere Tarım-Gıda Kümelenmesi Dönüşüm Fonu (APF) kapsamında 60 milyon Singapur Doları tutarında yeni destek açıklanmıştır. Söz konusu fonun Tarımsal Verimlilik Fonu'nun yerini alacağı ve önümüzdeki beş yıl süre ile geçerli olacağı belirtilmektedir. Yeni fon, üretim teknolojisini geliştirme, inovasyon ve deneme ortamı oluşturma, kapasite geliştirme olmak üzere üç bileşen içermekte olup, yerli üretim yapan firmalara söz konusu alanlarda üretim kapasitelerini ve yeteneklerini genişletmeleri amacıyla destek verilecektir. Anılan fon, Singapur'un 2030 yılına kadar gıda ihtiyacının %30'unun ülke içinde üretilmesi planı "2030'da Yüzde 30" projesini destekler niteliktedir. Bu çerçevede söz konusu fon kapsamında daha iyi destek sunabilmek üzere aşağıdaki gelişmeler gerçekleştirilmiştir;

- Çiftliklerdeki  teknoloji ve gelişmiş çiftçilik sistemlerinin adaptasyonunda daha fazla ortak fon kullanımı gerçekleştirilecektir. Tarımsal Verimlilik Fonu'nunda 2 milyon Singapur Doları olan söz konusu eşik 4,5 milyon Singapur Doları'na yükseltilmiş olup, bu sayede ticari ölçekte, otomatikleşmiş ve gelişmiş çiftçilik teknoloji çözümlerinin cazip hale getirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu fon ile çiftliklerin yatırım maliyetlerinin daha yüksek oranda karşılanması ve potansiyel finansal risklerin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

 

- Genişletilmiş ortak fon kapsamı ile çiftçilik metotlarında ve uygulamalarında çevresel sürdürülebilirliğin arttırılması, farklı gelişmişlik ve büyüme aşamalarında olan yerli gıda üreticilerinin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amaçlanmaktadır. Çiftlikler, su ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve kirliliğin/atıkların azaltılmasını içeren teknolojilerin uygulanması amacıyla söz konusu fondan faydalanabileceklerdir. Ayrıca, çiftlikler küçük ölçekli pilot çiftlik denemelerinin yanısıra ticari olarak ölçek büyütme planlamaları için de destekten faydalanabilecektir. Yeni çiftlik yerlerinin yada hazır endüstriyel alanlardaki kapalı alanların iyileştirmesi amacıyla kullanılabilecek olan fon sayesinde çiftliklerin başlangıç inşaat, yapı ve iyileştirme masrafları karşılanacaktır.