Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Nijerya’Nın Kamu Borcu Aralık 2020 İtibarıyla 86,6 Milyar Dolara Yükseldi

Borç Yönetim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Nijerya'nın 2020 sonu itibarıyla kamu borcunun 86,6 milyar dolar olduğu açıklandı. Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkenin borçlanma seviyelerinin arttırıldığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca, 6,05 milyar dolarlık Yeni İç Borçlanmanın yanı sıra, diğer Yeni Borçlanmaların Uluslararası Para Fonundan (3,34 Milyar ABD Doları) imtiyazlı Krediler ve 2020 bütçesini kısmen finanse etmek için kullanılan diğer çok taraflı ve iki taraflı krediler olduğunu da aktarmışlardır.  “31 Aralık 2020 itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın Toplam Kamu Borcu'na oranı % 21.61 olarak hesaplanmıştır.