Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Meksika’da Brüt Sabit Yatırımlar Ocak Ayında Son 5 Aydır En Yüksek Aylık Artışı Kaydetti

Ulusal Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Ocak ayında Brüt Sabit Yatırımlar 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık artışı (%3,3) kaydederken, sabit yatırımlar içinde en dinamik bileşenler makine ve teçhizat (+%4,2) ve inşaat (+%2,9) sektörleridir. Yıllık karşılaştırmada ise Brüt Sabit Yatırımlar %9,6 düşüş göstermiş olup;  makine ve ekipman alımları önceki yılın aynı dönemine göre %5 ve inşaat yatırımarı %11,7 daha düşüktür.

İthal makine ve ekipman alımındaki yıllık azalma %2 (ulaştırma ekipmanlarında -%20,7, diğer +%1,3), yerli makine ve ekipman alımındaki yıllık azalma ise %9,6 (ulaştırma ekipmanlarında -%14, diğer -%3) olarak gerçekleşmiştir. Aylık karşılaştrmada ise ithal makine ve ekipman yatırımları %4 artarken (ulaştırma ekipmanları +%3,5, diğer +%4,8); yerli makine ve ekipman yatırımları %3,5 artmıştır (ulaştırma ekipmanların +%8,2, diğer +%0,8. İnşaat yatırımları yıllık bazda %11,7 azalırken (konutta -%8,8, konut-dışı -%14,8), aylık bazda %2,9 oranında artmıştır (konutta +%0,8, konut-dışı +%7,4).