Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Covid-19 Pandemisinin Hırvatistan Devlet Bütçesine Maliyetini Açıklandı

Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric, Covid-19 pandemisinin devlet bütçesine maliyetinin 32 milyar HRK (Yaklaşık 4,2 milyar Avro) olduğunu belirtmiştir.

Maliye Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre, bu meblağın 13 milyar HRK tutarındaki kısmı vergi ve katkı paylarının düşürülmesine yönelik tedbirler nedeniyle bütçe gelirlerindeki azalışı ifade ederken, 19 milyar HRK tutarındaki kısmı ise pandemi nedeniyle bütçeden yapılan doğrudan harcamaların miktarıdır.

İşgücüne yönelik önlemler, doğrudan harcamaların büyük bir kısmını oluşturmakta olup,  bu alanda bugüne kadar 10 milyar HRK ödenirken, ilave sağlık harcamaları için yaklaşık 2 milyar HRK tahsis edilmiş bulunmaktadır. Geri kalan miktar büyük ölçüde, Hırvat Sağlık Sigortası Fonu’na, yerel yönetimlere, Hırvat Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve KOBİ'ler için HAMAG ajansına yapılan likidite koruma bütçe transferleriyle ilgilidir.

Finansman açısından, Hırvatistan'ın 5.9 milyar HRK tutarında AB hibeleri kullamış ve bu miktarın büyük bir kısmının REACT-EU finansman paketinden temin edilmiştir. Bununla birlikte, Covid-19 krizinin maliyetin büyük bir kısmı devlet bütçesinden karşılanmış, bu doğrultıda kamu borcunun GSYH'ye oranı 2020 yılı sonunda % 89,1'e ulaşmıştır.

Maliye Bakanı, vergi gelirleri ve devlet bütçesine katkıların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini, söz konusu gelirlerin, ön verilere göre, 2021 yılının ilk üç ayında 2020 yılının % 97,4 seviyesinde kaydedildiğini ifade etmiştir. Maliye Bakanı, bu eğilimlerin, tüm ekonominin yeni duruma uyum sağladığına ve planlanan ekonomik toparlanmanın ve dolayısıyla kamu maliyesinin konsolidasyonunun önemli ölçüde kesintiye uğramayacağına dair bir miktar iyimserlik yarattığını vurgulamıştır.

 

Kaynak: Vecernji List