Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'ın İnovasyon Sisteminin Modernizasyonu İçin 50 Milyon Dolar Tahsis Edilecek

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından 3.04.2021 tarihli ve  172 Sayılı “Uluslararası Kalkınma Derneği'nin katılımıyla "Özbekistan'ın Ulusal İnovasyon Sisteminin Modernizasyonu" projesinin uygulanmasına yönelik tedbirler hakkında ki kararname kabul edildi.

Dünya Bankası, Özbekistan'ın ulusal inovasyon sistemini modernize etme projesini finanse etmek için Uluslararası Kalkınma Derneği'ne 50 milyon dolarlık bir kredi tahsis etmeye karar verdi. Proje 2021–2026 yıllarında, 30 yıl süreyle 5 yıl ödemesiz olarak tahsis edilen kredi ile uygulanacak. Özbekistan Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında bir proje uygulama grubu oluşturulması, gerekli ekipman ve tesislerin sağlanması ve yabancı danışmanların istihdam edilmesi için ayrı bir anlaşma çerçevesinde 1,92 milyon ABD Doları tutarında kredi tahsis edilmiştir.

Inovatif Kalkınma Bakanlığı, projenin zamanında uygulanmasının yanı sıra Uluslararası Kalkınma Derneği'nin kredilerinin hedeflenen ve verimli bir şekilde kullanılmasını koordine etmekten sorumlu olacaktır. Kredi, biyoteknolojinin geliştirilmesi, toprak verimliliği, yapay zekanın tanıtımı, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, hayvancılık ve tarımla ilgili projeleri finanse etmek için kullanılacak. Uluslararası Kalkınma Derneği kredi borcunun geri ödemesi, faizi ve hizmeti Özbekistan Cumhuriyeti bütçesinden yapılacaktır. (Norma.uz)