Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Meksika’da Özel Tüketim Harcamaları 2020 Yılında Rekor Düzeyde Azaldı

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından yayınlanan, konut ve değerli eşya hariç ithal ve yerli tüketim malı ve hizmetleri harcamalarını kapsayan İç Piyasa Aylık Özel Tüketim Göstergesi (IMCPMI) verilerine göre; Meksika’da özel tüketim harcamaları 2020 yılında son 10 yıllık artışını kesmiş ve 2020 yılının Ocak-Aralık dönemi toplamında yıllık bazda %11 azalmıştır. Bu azalma, kayıtların tutulmaya başlandığı 1993 yılından bu yana özel tüketim harcamalarında görülen en yüksek azalma olup; 2009 yılındaki krizde kaydedilen düşüş %6 ve 1995 yılındaki düşüş ise %4,8 seviyesinde idi.

2020 yılının Ocak-Aralık dönemi toplamında ithal ürün tüketimi %15,1 azalırken; ithal dayanıklı mal alımları %27, ithal yarı dayanıklı mal alımları %16 ve ithal dayanıksız mal alımları %3,8 azalmıştır. Yerli ürün tüketimi ise %10,5 azalmış; dayanıklı tüketim mallarının tüketimi %15,3, yarı dayanıklı tüketim mallarının tüketimi %26,1 ve dayanıksız tüketim mallarını tüketimi %1,6 azalmıştır. Hizmetler sektöründe özel tüketim harcamalarındaki %14,1’lik azalma da yine rekor seviyededir.

2020 yılının Aralık ayında aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %6,5 azalan özel tüketim, 2021 yılının Ocak ayında aylık bazda %1 artmış ancak yıllık bazda %5,7 azalmıştır. Enflasyon eğilimi ile birlikte ekonomik kriz ve işgücü krizinin yarattığı baskılar, ülkedeki hanehalkı tüketimi seviyesini olumsuz etkilemektedir.

2021 yılının Ocak ayında ithal ürün tüketimi yıllık bazda %2,8 artarken; yerli ürün tüketimi %8,2 azalmıştır. Anılan dönemde ithal dayanıklı mal alımları yıllık bazda %3,6 ve ithal yarı dayanıklı mal alımları %18,3 azalmış; ithal dayanıksız mal alımları ise %19,2 oranında artmıştır. Yerli dayanıklı mal alımları yıllık bazda %8, yerli yarı dayanıklı mal alımları %9,7 ve dayanıksız mal alımları %0,2 azalıken; hizmetler sektöründeki gerileme %14,3 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan Meksika Merkez Bankası (Banxico) verilerine göre 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ailenin faydalandığı yurt dışı işçi dövizleri, özel tüketim harcamalarında %1,1 oranında marjinal artışa sebep olmuş; bu artışın %0,5'i doğrudan ve %0,6'sı dolaylı etkiden kaynaklanmıştır. Artıştan en çok yararlanan bölgeler sırayla %1,7 pay ile orta-kuzey bölgesi, %1,2 ile güney bölgesi, %0,9 ile orta ve %0,7 ile kuzey bölgeleridir. Yurt dışı işçi dövizleri özellikle düşük gelire sahip hanehalklarının gelirinde ve tüketimlerinde daha büyük ağırlığa sahiptir.