Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kanada Montreal Limanında Sınırsız Genel Grev İlan Edildi

Kanada’nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçi 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde greve gitmiş ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşanmıştı. Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grev 21 Ağustos 2020 itibariyle son bulmuş ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine geçilmiş, MEA ile Montreal Limanı’nda görev yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE Local 375) adlı sendika arasındaki müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin yeniden greve gidebilecekleri ifade edilmişti.

Akabinde, Montreal Liman İdaresi, 17 Şubat 2021 tarihinde, MEA ile CUPE Local 375 adlı sendikaya bağlı liman işçileri arasındaki müzakere sürecinin mevcut durumda askıya alındığını, iki taraf arasında daha önce yapılan “grev yapmama” yönündeki Anlaşmanın süresinin dolduğunu, ancak yeniden iş bırakma eylemine gidilmeyeceğini ve tarafların hızlı bir şekilde Anlaşma yapacaklarının umut edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından, Montreal Liman İdaresi bu kez, 13 Nisan 2021 tarihinde bir açıklama yaparak, CUPE Local 375 adlı sendikaya bağlı liman işçilerinin MEA’ya 10 Nisan 2021 tarihinde “kısmi grev” bildiriminde bulunduğunu ilan etmiş; mezkur bildirime rağmen liman, belirli günlerde faaliyetlerine ara vererek çalışmaya devam etmişti.

Bu defa, Montreal Liman İdaresince 23 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, CUPE Local 375 adlı Liman İşçileri Sendikası’nın 23 Nisan 2021 Cuma günü saat sabah 6:59’da MEA’ya, 72 saat önce olacak şekilde ve 26 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren başlamak üzere, “sınırsız genel grev” (unlimited general strike) bildiriminde bulunduğu belirtilmiştir. Açıklamaya göre grev süresince, Montreal Limanı terminallerinde normal zamanda liman işçileri tarafından gerçekleştirilen tüm kargo elleçleme ve gemi bağlama hizmetleri tamamen durdurulacaktır.

Genel grev bildirimi öncesinde, halihazırda devam etmekte olan kısmi grev kapsamında, hafta sonu süresince aynı hizmetler zaten durdurulmuştu. 

Buna göre genel grevden etkilenecek hizmetler ve terminaller aşağıda yer almaktadır:

  • Cast
  • Maisonneuve
  • Racine
  • Viau
  • Montreal ve Contrecoeur’deki Logistec terminalleri (kuru yük)
  • CanEst
  • Lantic Sugar

 

Öte yandan, genel grevden etkilenmeyecek hizmet ve terminaller ise aşağıda sıralanmaktadır:

  • Sıvı yük elleçleme
  • Oceanex hizmeti (Bickerdike Terminali)
  • Tohum terminali (Viterra).