Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yemeklik Yağlardaki Gümrük Vergisinin Kaldırılması Ve Katma Değer Vergisi Oranının Sıfırlanması

31 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63/2021 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereğince, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları aşağıda belirtilen yemeklik yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır yağı gibi) üzerindeki gümrük vergisi 31 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılmıştır. Ayrıca 64/2021 sayılı KHK ile yemeklik yağlar üzerindeki Katma Değer Vergisi oranı aynı tarihe kadar sıfırlanmıştır.

(1503.00.00, 1504.10.00, 1504.20.00, 1504.30.00, 1506.00.00, 1507.90.00, 1508.10.00, 1508.90.00, 1509.10.00, 1509.90.00, 1510.00.00, 1511.90.10, 1511.90.20, 1511.90.90, 1512.19.00, 1512.21.00, 1512.29.00, 1513.19.00, 1513.21.00, 1513.29.00, 1514.11.00, 1514.19.00, 1514.91.00, 1514.99.00, 1515.11.00, 1515.19.00, 1515.21.00, 1515.29.00, 1515.30.00, 1515.50.00, 1515.90.00, 1516.10.00, 1516.20.00)