Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Meksika ve Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Ticaretin Sürekliliği Anlaşması, 1 Haziran 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

Brexit'in ardından Birleşik Krallık ve Meksika arasında 15 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve iki ülke menşeli ürünler için karşılıklı olarak pazara tercihli erişimi içeren Birleşik Krallık-Meksika Ticaretin Sürekliliği Anlaşması (TCA), 1 Haziran 2021'den itibaren yürürlüğe girmiş ve Anlaşma’ya ilişkin Kararnameler 1 Haziran 2021 tarihli Federal Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Meksika Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (SHCP) ise halihazırda ödenmiş olan gümrük tarifelerinin iadesine ilişkin bir Karar yayınlamıştır. Ticaretin Sürekliliği Anlaşması 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve bu süre içerisinde taraflar yeni bir ticaret anlaşması için müzakereler yürütecektir. Anlaşma ile Brexit önceki pazar erişimi şartları korunmaktadır.  

Birleşik Krallık Meksika'nın 16’ncı büyük ticaret ortağı olup, Meksika Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Avrupa Birliği’ne dahil olduğu dönemde üye ülkeler arasında 5’inci sırada yer almakta idi. 1999 ve 2019 yılları arasında iki ülke arasındaki ticaret %176,9 büyümüştür.