Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Venezuela'da Gümrük Vergisi İstisnasının Uzatılması

Venezuela’da 01 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’nin 6625 sayılı Mükerrer sayısında yayımlanan 4619 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında daha önce uygulanmakta olan 4458 adet ürünün ithalatındaki gümrük vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnası 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ek-1’de yer alan 3280 ürünün ithalatında vergi istisnasından yararlanmak için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmamakta ve kamu ve özel herkes bu istisnadan yararlanabilmektedir. EK-2’de yer alan 457 ürün için duruma göre sanayiden sorumlu bakanlıktan "Otomotiv Sektörü İstisna Sertifikası" veya gümrük ve vergi idaresinden (SENIAT) "Taşıtlar İçin İthal Montaj Malzemesi Rejimi Kapsamında İthalat İzni" alınması gerekmektedir. EK-3’te yer alan 721 üründe Covid-19 salgınını önleme kapsamında sadece kamu otoritelerince yapılan ithalatta vergi istisnası bulunmaktadır.