Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Oksjen Konsantratörü Ve Kişisel Kullanım İçin Tıbbi Cihazların İthalatı Hk.

03.08.2021 tarihli İlaç Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Oksjen Konsantratörü ve Kişisel Kullanım İçin Tıbbi Cihazların İthalatına ilişkin olarak, İlaç Sanayi Bakanlığı'ndan izin alınma süreci geçici bir süre ile askıya alınmış olup, kişisel olarak ilgili ürünlerin yurtdışından satın alınması durumunda da anılan ürünler gümrük vergisinden ve resimden muaf olacaktır. 

Diğer taraftan, kişisel kullanım haricinde ithalatçılar tarafından anılan ürünlerin ithalatında da yine aynı şekilde ilgili Bakanlıktan izin alınmasına gerek bulunmamakla birlikte, ilgili gümrük vergileri ve resim için ise bir muafiyet bulunmamaktadır.