Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kahire Ticaret Müşavirliği

Mısır Merkez Bankası'nın Akreditifi İptal Kararı


Mevzuat Değişiklikleri

Mısır Merkez Bankası'nın aldığı karar kapsamında 13 Şubat 2022 tarihi itibarıyla uygulanan ithalatta akreditif zorunluluğu kaldırılmış olup diğer ödeme yöntemlerinin de ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Semerkant Bölgesinin Turizm Potansiyeli Artırılacak


Mevzuat Değişiklikleri

24 Aralık'ta Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Semerkant vilayetinin turizm ve ulaşım potansiyelinin etkin kullanımı, vilayeti "Semerkant - Yeni Özbekistan'ın turizm kapısı" konseptine ...

Bogota Ticaret Müşavirliği

61. Ve 62. Fasıl Hazır Giyim Eşyası İthalatına Yönelik Olarak %40 Ad Valorem Gümrük Vergisi Öngören Başkanlık Kararı 2023 Yılından İtibaren Yürürlüğe Giriyor


Mevzuat Değişiklikleri

Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Maliye ve Hazine Bakanından olumlu görüş alan ve Devlet Başkanı tarafından 23 Aralık 2022 ...

Tiflis Ticaret Müşavirliği

Gürcü Bankalarının Türkiye'ye Döviz Transferlerinde Ek Belge Talebi


Mevzuat Değişiklikleri

Gürcistan Merkez Bankası talimatıyla Gürcistan'da kurulu bankalar, uluslararası yaptırımlara tabi ülkelerle ticaretin engellenmesini teminen bu ülkelere komşu çeşitli ülkelere döviz ...

Zagrep Ticaret Müşavrliği

Hırvatistan'da Ek Gelir Vergisi Kanunu Kabul Edildi


Mevzuat Değişiklikleri

Hırvatistan Meclisi (Sabor), 23.12.2022 tarihinde kârı artan şirketler için Ekstra Kar Vergisi Kanunu'nu kabul etmiştir. 

Yeni vergi, son dört yıllık ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Yatırımcılara Uzun Süreli Vize Muafiyeti


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti'nde 20 milyon Kırgız somu yatırım yapan herhangi bir yatırımcının 10 yıllık vize almasına dair mevzuat düzenlemesi onaylandı.

21 ...

Moskova Ticaret Müşavirliği

İthalatta İmtiyazlı Kredi Uygulaması


Mevzuat Değişiklikleri

Rusya Federasyonu Hükümeti ehemmiyet arz eden ürünlerin ithalatına yönelik olarak 2022 yılı Mayıs ayında özel bir kredi programı uygulaması başlatmıştır. ...

Moskova Ticaret Müşavirliği

Muhtelif Gübre Ürünleri İhracatında Kota Uygulaması


Mevzuat Değişiklikleri

Rusya Federasyonu'nda yayımlanan ve gayriresmi İngilizce tercümesiyle birlikte ekte takdim kılınmakta olan 30/11/2022 tarihli ve 2188 sayılı Hükümet Kararnamesi marifetiyle; ...