Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Bakü Ticaret Müşavirliği

Bu Motosikletlerin Azerbaycan'a İthalatında Gümrük Vergi Oranları Belirlendi.


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 17/04/2024 tarih ve 213 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasi-nazirler-kabinetinin-2017-7976) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal ...

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Cezayir’e 5 Yaşını Geçmemiş Olmak Kaydıyla Kullanılmış Balıkçı Tekneleri İthal Edilebilecek


Mevzuat Değişiklikleri

Balıkçılık sektörünün gelişmesini hedefleyen ülkede, kullanılmış balıkçı teknelerinin ithalatına izin veren mevzuat yayımlanmıştır.

Bu mevzuata göre; 5 yaşını aşmamış, çelikten ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Bakanlar Kurulu'nun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanında Değişiklikler Getiren Mevzuat Düzenlemesi


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) alanında bazı kararlarda değişikliğe gitti. İlgili Karar Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı ...

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Sırbistan Hükümeti Pelet İthalatını 3 Ay Süreyle Yasakladı


Mevzuat Değişiklikleri

Sırbistan Hükümeti odun peleti ithalatını geçici olarak yasaklamış olup ithalat kısıtlaması 90 gün olarak belirlenmiştir. Belgrad Üniversitesi Orman ...

Moskova Ticaret Müşavirliği

Rusya’da 1 Nisan’dan İtibaren, Kişisel Kullanıma Yönelik Eşyanın İthalatında Gümrük Muafiyeti Sınırı 200 Avro Olarak Uygulanacaktır


Mevzuat Değişiklikleri

Kişisel kullanıma yönelik eşyanın ithalatında gümrük muafiyeti sınırı Avrasya Ekonomik Konseyi’nin 17.03.2022 tarihli ve 35 sayılı Kararıyla 01.10.2022 tarihine kadar ...

Moskova Ticaret Müşavirliği

Rusya Federasyonu'nda Belirli Tipteki Isıtma Cihazlarının Etiketlenmesine Yönelik Pilot Uygulama Başlamıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 26 Mart 2024 tarih ve 373 sayılı Kararnamesi ile, 1 Nisan 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri ​​​​arasında ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

1 Nisan 2024 Tarihinden İtibaren, Avrasya Ekonomik Birliği'ne Gümrüksüz İthalatta Eşik Değişecektir


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gümrük Hizmeti tarafından bildirildiğine göre 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Avrasya Ekonomik Birliği'nde kişisel kullanıma yönelik mallar ...

Moskova Ticaret Müşavirliği

Rusya'Dan Karayoluyla Kereste İhracatında Kullanılabilecek Güzergahlara Lobok Kontrol Noktası Eklenmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

Belarus Cumhuriyeti’nde ihracat rejimine tabi tutulup Rusya Federasyonu (RF) toprakları üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Bölgesini karayoluyla terk edecek kereste ...