Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Oslo Ticaret Müşavirliği

Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı, Kamu Alımlarında İklim ve Çevre Hususlarına Yapılan Vurguyu Güçlendiren Yeni Kurallar Kabul Etmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

Kamu sektörü yılda yaklaşık 740 milyar NOK tutarında mal ve hizmet satın almaktadır (SSB 2023). Kamu alımları kurallarında yapılan değişiklikler ...

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Devlet Kamu İşletmelerinin Yönetimine İlişkin Kanunu Kabul Etti


Mevzuat Değişiklikleri

Sırp Hükümeti, Sırbistan Cumhuriyeti’ne Ait Kamu İşletmelerinin Yönetimine İlişkin Yasa Tasarısını kabul etti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada; Sırbistan ...

Bakü Ticaret Müşavirliği

Petrol Rafinerileri İçin Azerbaycan'a İthal Edilen Makina/Ekipmanlara Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlanmıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 04/08/2023 tarih ve 264 sayılı Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasinda-ixrac-idxal-emeliyyatla-7253) “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İhracat-İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergi Oranları Hakkındaki ...

Tiflis Ticaret Müşavirliği

Abd Ve AB'den İthal Edilen Taşıtların Rusya Ve Belarus'A Gürcistan Üzerinden Satışına Kısıtlama Getirilmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

ABD, AB, Birleşik Krallık gibi ülke ve ülke grupları tarafından Rusya ve Belarus'a karşı uygulanan yaptırımların uygulanması konusunda Gürcistan tedbirleri ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Şehrin Girişimcileri İçin Devletle İşbirliğinin Yeni Kuralları Belirlenecek


Mevzuat Değişiklikleri

Norma'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı 26.07.2023 tarih ve PP-236 sayılı "Taşkent şehrinde devlet ve ticari kuruluşlar arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Yatırım Kanununda Teşviklere Yapılan Yeni Eklemeler


Mevzuat Değişiklikleri

2017 tarihli 72 sayılı Yatırım Kanununun Ek Teşvikler başlıklı 13. maddesinde aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

 

Yetkili bakanın onayıyla, projenin kurulması ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Yatırım ve Ekonomik Faaliyetlerde Devlet Kurumlarına Getirilen Vergi ve Harç Muafiyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin


Mevzuat Değişiklikleri

2023 Tarihli 195 Sayılı karara göre, Mısır Arap Cumuhuriyeti içinde uygulanan uluslararası anlaşmalara ihlal gertirmeksizin, askeri görevlere getirilen muafiyetler ve ...

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Sırbistan Hükümeti Karayolu Trafik Güvenliği Hakkında Yeni Yasayı Kabul Etti


Mevzuat Değişiklikleri

Sırbistan Hükümeti ülkenin ekonomik çıkarlarını koruyan ve daha iyi trafik güvenliğine katkıda bulunan Karayolu Trafik Güvenliği Yasasında Değişiklikler ve Ekler ...