Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kahire Ticaret Müşavirliği

Yatırım ve Ekonomik Faaliyetlerde Devlet Kurumlarına Getirilen Vergi ve Harç Muafiyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin


Mevzuat Değişiklikleri

2023 Tarihli 195 Sayılı karara göre, Mısır Arap Cumuhuriyeti içinde uygulanan uluslararası anlaşmalara ihlal gertirmeksizin, askeri görevlere getirilen muafiyetler ve ...

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Sırbistan Hükümeti Karayolu Trafik Güvenliği Hakkında Yeni Yasayı Kabul Etti


Mevzuat Değişiklikleri

Sırbistan Hükümeti ülkenin ekonomik çıkarlarını koruyan ve daha iyi trafik güvenliğine katkıda bulunan Karayolu Trafik Güvenliği Yasasında Değişiklikler ve Ekler ...

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği

Arjantin Ülke Vergisi ve Bazı Tarım Ürünleri İçin Yeni Döviz Kuru


Mevzuat Değişiklikleri

24 Temmuz 2023 tarihli ve 56978/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377/2023 sayılı Kanun çerçevesinde, Ülke Vergisi (Pais tax), mal ve ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Gümrük Beyannamesi Doldurma Prosedürü Değiştirildi


Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın "Gümrük beyannamesinin doldurulmasına ilişkin yönergede değişiklik ve eklemeler yapılması hakkında" talimatı kabul edildi.

Gümrük beyannamesi doldurma ...

Pretorya Ticaret Müşavirliği

Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalarda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ülkemize Uyguladığı Korunma Önlemi Hakkında


Mevzuat Değişiklikleri

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Uluslararası Ticaretin İdaresi Komisyonu (International Trade Administration Commission-ITAC) tarafından 3 Nisan 2023 tarihli ve G/SG/N/6/ZAF/7/Suppl.1 simgeli ...

Kito Ticaret Müşavirliği

Ekvator Tekstil Ve Hazır Giyim Ürünlerinin İthalatı Sırasında Uygulanacak Taban Fiyat Belirledi


Mevzuat Değişiklikleri

Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2023 tarihinde alınan 2023-0030-A sayılı Karar ile Ekvator tarafından ...

Budapeşte Ticaret Müşavirliği

Macaristan'ın Yeni Devlet Yatırımları Yasası'nın 1 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Olması


Mevzuat Değişiklikleri

İnşaat ve Ulaştırma Bakanı János Lázár, Macaristan'ın bütçesinden veyahut Avrupa Birliği fonlarından en az %50 oranında finanse edilen yatırımlara ilişkin ...

Priştine Ticaret Müşavirliği

Kosova Cumhuriyetinde Genel Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.


Mevzuat Değişiklikleri

Kosova Cumhuriyetinde, Genel Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Kanun 03/04/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun, piyasaya arz edilen ürünlerin ...