Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgız Cumhuriyeti'Nden Buğday, Meslin (Buğday Ve Çavdar Karışımı) Ve Ayçiçeği Tohumlarının Ihracatı Altı Ay Süreyle Geçici Olarak Yasaklanmıştır.


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Сumhuriyeti Bakanlar Kurulu,  gıda güvenliğini sağlamak ve gıda ürünleri için piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla, Kırgız Cumhuriyeti'nden buğday, meslin ...

Kito Ticaret Müşavirliği

Ekvator Talep Ettiği Tanıma Belgesini (Inen) Bazı Ürünler Için Kaldırdı


Mevzuat Değişiklikleri

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesinin (COMEX) 28 Ekim 2022 tarihli toplantısında alınan 016-2022 sayılı Kararla, Ekvator Standardizasyon Hizmetleri Kurumu (INEN) tarafından ...

Ottava Ticaret Müşavirliği

Kanada Hükümeti Tabanca Satışını Yasakladı


Mevzuat Değişiklikleri

Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde yapılan açıklamada Kanada içerisinde tabanca satın alımı, satışı ve devredilmesine ...

Doha Ticaret Müşavirliği

Yeni Sosyal Sigorta Kanunu Ocak 2023'Ten İtibaren Yürürlüğe Girecektir


Mevzuat Değişiklikleri

Katar Genel Emeklilik ve Sosyal Sigorta İdaresince (GRSIA) yapılan açıklamada, yeni Sosyal Sigorta Kanunu'nun geçiş dönemini müteakip 3 Ocak 2023 ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Mısır Merkez Bankası'nın 500 Bin USD ve Muadili Dövizlerde İthalat İşlemlerini Akreditiften Muaf Tutması


Mevzuat Değişiklikleri

Mısır Merkez Bankasınca alındığı belirtilen yeni karar doğrultusunda 500 bin USD'ye kadar olan ithalat işlemlerinin akreditiften muaf olduğu belirtilmiş olup ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Akreditifin Kaldırılması ve Faizin Yükseltilmesi


Mevzuat Değişiklikleri

Mısır Merkez Bankası'nın açıklamasına dayandırılan (banka sitesine halihazırda ulaşılamamaktadır) haberde Aralık'ta akreditifin ilga edileceği ve sürecin tedricen yürütüleceği belirtilmiştir. Diğer ...

Bratislava Ticaret Müşavirliği

Slovakya’da İşletmelere Destek Olmak Amacıyla Gaz ve Elektrik İçin Tavan Fiyat Uygulamasına Geçiliyor


Mevzuat Değişiklikleri

AB’nin gaz ve elektrik için tavan fiyat uygulaması üzerine anlaşmaya varamaması sebebiyle Slovakya Hükümeti kendi çözümünü üretmiştir. Slovakya Maliye Bakanı ...

Minsk Ticaret Müşavirliği

Fiyat Artışlarının Kabul Edilemezliği Hakkında Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Kararı,19 Ekim 2022, Sayı 713


Mevzuat Değişiklikleri

20 Ekim'de ulusal yasal portalda yayınlanan 19 Ekim 2022 tarih ve 713 numaralı hükümet kararıyla Belarus Hükümeti, özellikle tüketim mallarını ...