Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Bakü Ticaret Müşavirliği

Buğday Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatında Gümrük Vergi Muafiyeti Sağlanmaktadır.


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 04/03/2021 tarih ve 52 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük ...

Minsk Ticaret Müşavirliği

Belarus'ta, Bazı Arazi Sahaları Kategorileri İçin Kayıt Prosedürü Basitleştirilmiştir.


Mevzuat Değişiklikleri

2 Mart'ta imzalanan 76 sayılı "Tapu belgelerinin tescili hakkında" Kararname, konut ve ortak tesisler ile çok birimli apartmanlara hizmet vermek ...

Sidney Ticaret Ataşeliği

Avustralya, “Khapra Beetle” Böceği Ile Mücadele Kapsamında Riskli Konteynerlerin Sevkiyat Öncesi Arındırılması Şartını Getiriyor.


Mevzuat Değişiklikleri

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2020 yapılan duyuru ile “khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek ...

Urumiye Ticaret Ataşeliği

İran’da Bazı Bölgeler İçin Öngörülen Pirinç Yetiştirme Yasağı Kaldırıldı.


Mevzuat Değişiklikleri

Bütçe Düzenleme Komisyonu üyesi Ramazandaki Sangduini, pirinç yetiştirme yasağının Eyalet Su Komisyonunun uygun görüşüyle kaldırıldığını belirtmiştir.

Haberde, 2018 yılında Bakanlar ...

Minsk Ticaret Müşavirliği

Belarus'ta İnşaat Faaliyetleri İçin Gerekli Koşullarda Değişikler Yapıldı.


Mevzuat Değişiklikleri

26 Şubat tarih ve 58 sayılı "İnşaat faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin" Kararname mevcut bazı koşulları değiştirdi.

Sözkonusu değişiklikler inşaat faaliyetlerinde girişimcilik ...

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği

Arjantin'de Açılan Dampinge Karşı Soruşturma Başlatıldı.


Mevzuat Değişiklikleri

Arjantin'de 25/2/2021 tarihli ve 46/2021 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Arjantin tarife cetvelinde 8482.10.10 pozisyonunda sınıflandırılan "RST ve ...

Karakas Ticaret Müşavirliği

Venezuela'da Hurda Ticareti Mevzuatında Değişiklik


Mevzuat Değişiklikleri

24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 6617 sayılı Mükerrer sayısında yayınlanan 4445 sayılı Kararname ile ülkedeki hurda satışı ve ihracatı ...

Bükreş Ticaret Müşavirliği

Romanya Mali Kanununda Değişiklik.


Mevzuat Değişiklikleri

227/2015 Sayılı Romanya Mali Kanunu’nda 18 Aralık 2020 tarihli 296/2020 Sayılı Kanun ile yapılan harcamaların kaydedildiği tarihte, Avrupa ...