Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Meksiko Ticaret Müşavirliği

Meksika - ÇHC Menşeli "Paslanmaz Çelik Evye" İthalatına Uygulanan Telafi Edici Vergi


Mevzuat Değişiklikleri

ÇHC menşeli ve 7324.10.01 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "paslanmaz çelik evye" ithalatında uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin ...

Lima Ticaret Müşavirliği

Peru'nun Tekstil İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Sonuçlandı


Mevzuat Değişiklikleri

Peru, 17 Kasım 2020 tarihinde konfeksiyon ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması açtığına ilişkin olarak  Dünya Ticaret Örgütü'ne  bildirimde bulunmuştur.

...

Madrid Ticaret Müşavirliği

İspanya, 7 Haziran 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Ülkeye Giriş Kurallarında Değişikliğe Gitti


Mevzuat Değişiklikleri

Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne ve Schengen'e bağlı ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin COVID-19 sağlık krizi ile bağlantılı olarak kamu düzeni ve ...

Karakas Ticaret Müşavirliği

Venezuela'da Gümrük Vergisi İstisnasının Uzatılması


Mevzuat Değişiklikleri

Venezuela’da 01 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’nin 6625 sayılı Mükerrer sayısında yayımlanan 4619 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında daha ...

Lusaka Ticaret Müşavirliği

Yemeklik Yağlardaki Gümrük Vergisinin Kaldırılması Ve Katma Değer Vergisi Oranının Sıfırlanması


Mevzuat Değişiklikleri

31 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63/2021 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereğince, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları aşağıda ...

Manila  Ticaret Müşavirliği

Filipinler'de Aydınlatma Ürünlerine İlişkin Ürün Standartlarına Yönelik Rehber Yayımlandı


Mevzuat Değişiklikleri

2020-06-0015 sayılı Genelgenin 9 uncu Bölümüne Kompakt Floresan Lambalar (CFL), Doğrusal Floresan Lambalar (LFL), Tek Kapaklı Floresan Lambalar (SCFL), Lamba ...

Meksiko Ticaret Müşavirliği

Meksika ve Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Ticaretin Sürekliliği Anlaşması, 1 Haziran 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girdi


Mevzuat Değişiklikleri

Brexit'in ardından Birleşik Krallık ve Meksika arasında 15 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve iki ülke menşeli ürünler için karşılıklı olarak ...

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Cezayir’in Yenilenmiş İkinci El Makine İthalatı Koşulları Revize Edildi


Mevzuat Değişiklikleri

38 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-200 numaralı Uygulama Yönetmeliği ile Yenilenmiş İkinci El Makina İthalatına ilişkin 20-312 sayılı Uygulama ...