Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Togo ile ilgili Dolandırıcılık Faaliyetleri

Müşavirliğimize e-mail veya “Müşavire Danışın” üzerinden TOGO ile ilgili gelen başvurular incelendiğinde, başvuruların büyük bir bölümünün dolandırıcılık faaliyetlerine çekilmek istenen Türk firmalarınca gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. 

Bu faaliyetler, bir kamu kurumu görüntüsü altında yapıldığından firmalarımız ticari bir fırsat gibi konuya yaklaşmaktadır. Süreç önce bir ihalenin varlığına inandırma, sonrasında bu ihalenin kazanıldığına ilişkin bir kaç ay süresinde meydana gelmektedir. 

Özellikle TOGO'da bu tür faaliyetler nedeniyle firmalarımızın uyarılmasında fayda görülmektekdir.